Vilkår & betingelser

1 - Betingelser for profiler på Royaldating.dk

A. Du skal være 18 år eller ældre for at oprette en profil på Royaldating.dk.

B. Når du opretter en profil på Royaldating.dk, skal du som minimum udfylde alle de obligatoriske felter i oprettelsesformularen.

C. VIGTIGT: Ved at indtaste din e-mail adresse giver du os muligheden for automatisk at kunne fremsende en evt. ny adgangskode til dig, hvis du skulle glemme din adgangskode. Du accepterer samtidigt, at vi må sende nyhedsbreve og notifikationer til dig.

D. Det er ulovligt at indtaste en falsk (en andens) e-mail adresse, telefonnummer eller andre oplysninger relateret til andre personer end dig selv. Alle tilfælde af brug af urigtige oplysninger vil blive politianmeldt med oplysning af blandt andet IP-nummer, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.

E. Royaldating.dk accepterer ikke indhold i profilteksten med stærke pornografiske undertoner, hvilket også gælder for de billeder, du tilføjer din profil/fotoalbum (se punkt 3).

F. Enhver form for pædofilt indhold, eller andet indhold af direkte ulovlig karakter vil blive politianmeldt med oplysning om blandt andet IP-nummer, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.

G. Royaldating.dk accepterer ikke, at du i dit profilnavn eller din profiltekst oplyser dit fulde navn, din adresse, dit telefonnummer eller enhver anden form for oplysning, der kan identificere dig. Derfor er det heller ikke tilladt at linke til f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Youtube, din egen personlige hjemmeside eller andre sider der kan identificere dig.

H. Ved oprettelse af en profil på Royaldating.dk giver du samtidigt samtykke til, at Royaldating.dk må vise din profil for Royaldating.dks brugere, herunder både via e-mail og sidevisninger på Royaldating.dk. En profilvisning kan indeholde oplysninger om din politiske overbevisning, religion, sexualitet og tilsvarende oplysninger, såfremt du har indtastet dem på din profil. Hvis du ønsker at tilbagekalde dette samtykke, skal du slette din profil.

I. Royaldating.dk tilstræber, at sitet primært indeholder aktive profiler. Royaldating.dk forbeholder sig retten til at slette inaktive profiler manuelt, såvel som via automatiserede slettejobs.

J. Royaldating.dk forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt og uden varsel, at kunne slette/ændre profiler, der udnytter Royaldating.dk kommercielt eller indeholder anden form for reklame, er anstødende, useriøse, usande, diskriminerende, eller på anden måde vurderes til ikke at leve op til et redeligt niveau. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

K. Profiler på Royaldating.dk er personlige og må ikke overdrages eller deles. Overtrædelse heraf vil som udgangspunkt medføre sletning af profilen.

2 - Betingelser for brugen af Royaldating.dk

2.1 - Beskeder og chat

A. Det er ikke tilladt at sende eller videresende beskeder på Royaldating.dk indeholdende kommercielt, anstødende, chikanerende eller diskriminerende indhold, kædebreve eller kontaktoplysninger på andre personer eller virksomheder.

B. Det er ikke tilladt at benytte chatten til spam og anden uanstændig henvendelse. Det er vigtigt, at den enkelte bruger, i alle tilfælde, husker at bibeholde en anstændig og redelig tone.

C. Royaldating.dk kan til enhver tid, og uden varsel, slette indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

2.2 - Events oprettet af Royaldating.dk

A. Events oprettet af Royaldating.dk vil være tydeligt adskilt fra de af brugerne oprettede events under ”Events”.

B. Vær opmærksom på, at der er brugerbetaling på nogle events, og at der for Premium abonnement oftest vil være en særlig fordelagtig pris, i forhold til den pris man skal betale som Gratis-profil. Yderligere vil der være events, der kun er for Premium abonnement.

C. Events oprettet af Royaldating.dk vil kun være for brugere på Royaldating.dk.

D. Betaling for deltagelse i et event bliver opkrævet ved tilmeldingen.

E. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter IKKE omfattet af den normale fortrydelsesret på 14 dage. Ved dit køb accepterer du nedenstående retningslinjer vedrørende tilbagebetaling/refundering:

F. Du kan fortryde din tilmelding frem til datoen for seneste tilmeldingsfrist. Dog vil tilbagebetaling kun ske med 50% af det indbetalte beløb.

G. Fortryder du din tilmelding efter tidspunktet for seneste tilmeldingsfrist, vil du være bundet af dit køb og der vil ikke ske refundering.

H. Skulle Royaldating.dk vælge at aflyse et event, vil du blive refunderet 100% af det beløb du har indbetalt.

I. Force majeure: Skyldes aflysningen forhold, der ikke kan henføres til Royaldating.dk, vil der ikke ske refundering af det indbetalte beløb, hvis begivenheden indtræffer efter datoen for sidste tilmeldingsfrist. Indtræffer begivenheden før datoen for sidste tilmeldingsfrist vil Royaldating.dk refundere 50% af det indbetalte beløb.

J. Billetter må ikke byttes eller videresælges til en anden bruger.

K. Royaldating.dk tager forbehold for fejl og mangler i priser og eventbeskrivelser.

L. I forbindelse med din tilmelding skal du oplyse følgende personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig som rette deltager i eventen.

M. Det gælder for alle events at man opfører sig redeligt og sobert, og ikke udviser en adfærd der på nogen måder er anstødende, truende eller krænkende. Det er til enhver tid arrangørens ret at bortvise folk, der efter hans vurdering overtræder retningslinjerne.

N. Møder man beruset op til et event, vil arrangøren kunne bortvise brugeren ved døren, uden der vil ske nogen form for refundering af det indbetalte beløb.

O. Overtræder den samme bruger gentagne gange retningslinjerne, vil brugeren kunne blive idømt karantæne og dermed udelukkes for deltagelse i fremtidige events.

P. Ved din tilmelding til et event arrangeret af Royaldating.dk accepterer du samtidigt, at Royaldating.dk må bruge billeder og statements fra eventen til markedsføringsmæssige formål, såvel internt som eksternt.

Q. Royaldating.dk påtager sig intet ansvar for personskader, skader på ejendele eller andre former for skader, hvad enten det skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder eller andre årsager. Ligeledes kan Royaldating.dk ej heller gøres erstatningspligtig for mistede ejendele. Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.

R. Deltageren skal selv tegne de nødvendige forsikringer, der dækker deltagerens deltagelse i eventet / arrangementet.

S. Royaldating.dk forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel og derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger Events på Royaldating.dk.

3 - Betingelser for indsendelse (upload) af billeder på Royaldating.dk

 

3.1 - Betingelser for profilbillede

A. Profilbilledet må kun være af dig selv, hvorfor der ikke må fremgå flere personer på et profilbillede. Det er heller ikke tilladt, at der fremgår børn på profilbilleder.
Billedet skal være nutidigt og du skal have brugsretten til billedet.

B. Profilbilledet må ikke indeholde spildplads (dvs. portrættet skal gå fra kant til kant), og det skal vende rigtigt.

C. Profilbilledet skal være et portrætbillede og af en sådan størrelse og kvalitet, at personen kan genkendes.
Det indebærer at begge øjne skal være synlige og ansigtet ikke må være delvist tildækket af f.eks. en hat eller solbriller.

D. Profilbilledet må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.

E. Profilbilleder må ikke virke voldeligt, truende eller på anden måde indeholde ting, som er i strid med loven.

F. Profilbilledet, hvor du kun er iført undertøj eller med seksuelle undertoner, må kun uploades i dit private fotoalbum og må ikke bruges som profilbillede (se punkt 3.2).

G. Billeder, som må betegnes som modelbilleder og fakes, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.

H. Billeder, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive slettet uden varsel.

 

3.2 - Betingelser for billeder i offentligt fotoalbum

A. Billeder af børn, dagligdagsting, fra ferier eller lignende er tilladt herinde.

B. Billedet skal være roteret korrekt.

C. Billeder, som må betegnes som modelbilleder og fakes, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.

D. Billeder må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.

E. Billeder med seksuelle undertoner (f.eks. nøgenhed), må kun uploades i dit private fotoalbum.

F. Billeder, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive slettet uden varsel.

 

3.3 - Betingelser for billeder i private fotoalbum

A. Billeder af børn, dagligdags ting, fra ferier eller lignende er tilladt herinde.

B. Billeder af nøgenhed må kun være af dig, og du skal have brugsretten til billedet.

C. Billeder må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.

D. Billeder må ikke virke voldeligt, truende eller på anden måde indeholde ting, som er i strid med loven.

E. Billeder, som må betegnes som modelbilleder og fakes, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.

F. Billeder som ikke opfylder ovenstående krav vil blive slettet uden varsel.

 

3.4 - Betingelser for billeder vedhæftet i beskeder på Royaldating.dk

A. Billeder må ikke virke voldelige, truende eller anstødelige.

B. Billeder af anstødelig karakter, som bliver sendt uopfordret til andre brugere, vil uden varsel medføre en sletning af profilen. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

 

 

4 - Generelle betingelser

Enhver form for henstilling fra en medarbejder hos Royaldating.dk SKAL følges. Det er nødvendigt, at man er imødekommende overfor evt. advarsler og henstillinger. Advarsler gives, hvis Royaldating.dk bedømmer, at den uønskede adfærd kan være til gene for de andre brugere og/eller sitet som helhed. Vælger man at ignorere disse, kan det medføre sletning af profil og/eller karantæne fra Royaldating.dk, uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

 

5 - Råd om sikkerhed

Royaldating.dk tilskynder alle brugere til at være varsomme overfor beskeder, der er skrevet på engelsk eller som ser maskin-oversatte ud. Dette kan være fup-beskeder, hvis hensigt kan være at lokke penge ud af folk. Er du i tvivl om, hvorvidt der er tale om en besked fra en rigtig profil, bedes du kontakte kundeservice.
Royaldating.dk råder alle brugere til ikke at videregive personlige oplysninger så som adresse og kreditkortnumre. Vi fraråder også, at man betaler for flybilletter eller lignende for andre profiler man ikke har mødt og kender fysisk.
Royaldating.dk tilråder også at du ikke har fuldt offentlige profiler på andre platforme, som f.eks. Facebook. Ellers kan du risikere at blive kontaktet uopfordret på disse platforme.
Royaldating.dk opfordrer alle brugere til ikke at give penge til personer, de ikke kender.
Hvis du mener at du er blevet frasvindlet penge eller andre værdier, anbefaler vi, at du anmelder det til os og politiet. Vi samarbejder gerne med politiet og leverer gerne data, der kan lette opklaringen. Slet ikke din profil før du har talt med vores kundeservice, så vi kan nå at sikre beviser.

 

6 - Andet

Royaldating.dk vil løbende optimere og forbedre siden, så du som bruger altid nyder godt af den bedste funktionalitet. Royaldating.dk forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer på sitet, herunder at tilføje og fjerne funktioner.
Royaldating.dk er underlagt ”Lov om behandling af personoplysninger” og har forpligtet sig overfor Datatilsynet til at iagttage personers ret til anonymitet på Royaldating.dk og udvise ansvarlig omgang med personfølsomme oplysninger.
Royaldating.dk forbeholder sig alle rettigheder til alt materiale vist på websitet, herunder alle varemærker, logoer, billeder, fotos, animationer, videoklip, brugsvilkår og tekst. Det gælder også i forbindelse med levering af andre tjenester i tilknytning til brugen af Royaldating.dk, eller tjenester som Royaldating.dk har licens til at bruge. Ingen sådanne immaterielle rettigheder må kopieres, gengives, udgives, anvendes eller vises, uden skriftlig godkendelse fra Royaldating.dk. Overtrædelser vil blive retsforfulgt af Royaldating.dk eller andre rettighedshavere. Ved overtrædelse af ovenstående kan man pådrage sig erstatningsansvar jf. reglerne i almindelig dansk ret.
Royaldating.dk forbeholder sig ret til når som helst at ændre nærværende Brugsvilkår. Et medlem anses for at være informeret om sådanne ændringer, så snart de er udgivet på websitet. Ændringerne træder i kraft en måned efter udgivelse på websitet. For de medlemmer, som registrerer sig på websitet, efter ændringerne er udgivet, skal ændringerne gælde omgående, idet de nye Brugsvilkår udtrykkeligt godkendes ved registrering af medlemskabet.
Royaldating.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på websitet. Royaldating.dk påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på websitet.
Royaldating.dk er yderst opmærksom på, at alle brugere skal kunne føle sig trygge og glade på vores site. Derfor opfordrer vi alle til at anmelde ethvert form for indhold, som de påskønner har til hensigt at nedgøre andre brugere eller sitet, eller på anden vis er i strid med vores betingelser. Disse anmeldelser skal ske til vores kundeservice.
Husk nu, at ovenstående regler og retningslinjer er for at sikre dig den bedste og sikreste oplevelse.
Held og lykke med at finde din nye kæreste på Royaldating.dk 🙂
________________________________________

 

Betingelser for løbende abonnementer

Du køber ydelsen af Digital Web Solutions IVS (CVR Nr.: 40152377) vandtårnvej 62A 2860 Søborg)
Accept af abonnementsbetingelser
Ved din tilmelding accepterer du, at Royaldating.dk må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber abonnement på en Premium abonnement fornyer vi det automatisk indtil du melder dig fra her i betalingscentret. Du er med dette abonnement fri for nogensinde at løbe tør for Premium abonnement.
Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode
Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement, dog vil du blive opkrævet betaling jf. det valgte produkt indtil en evt. bindingsperiode er udløbet. Opsigelsen af abonnementet påvirker ikke den profiltid der allerede er aktiveret på din profil.
Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på profilen. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb i en evt. bindingsperiode jf. det valgte produkt.
Procedure for abonnementshævning
Løbende abonnementer bliver fornyet ca. 4 timer før din profiltid udløber. Det sker for at kunne garantere at du ikke løber tør for profiltid. Vi lægger naturligvis den overskydende profiltid oveni fornyelsesperioden.

Fortrydelsesret
Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice for at informere om, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling. Profiler, der ikke er taget i brug, refunderes forholdsmæssigt til den resterende købte profiltid. Profiler, der er taget i brug, refunderes halvt i forhold til resterende købt profiltid for at kompensere for afholdte omkostninger.
Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer
Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og din Premium abonnement vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres.