Persondatapolitik

Persondatapolitik

På Royaldating.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger Royaldating.dk. Angående Royaldating.dk’s brug af cookies på Royaldating.dk henvises du til vores cookiepolitik. Royaldating.dk er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Vi har følgende kontaktoplysninger:

Digital Web Solutions IVS
Adresse: Vandtårnsvej 62A 2860 Søborg
Mail: info@Royaldating.dk

Behandlingen af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på Royaldating.dk eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historisk og tidspunkt for login.

Såfremt du vælger at anvende Facebook til oprettelse af din profil, indsamler vi køn, by, fødselsdato, e-mail og profilbillede fra din Facebook profil og anvender på din Royaldating.dk profil.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Match af din profil med øvrige profiler på Royaldating.dk i datingøjemed
 • Markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.
 • Optimering af tjenesten og udarbejdelse af statistik

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • At du har givet samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure samt at matche profiler basalt. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Royaldating.dk:

 • Fødselsdato
 • Køn
 • E-mail adresse
 • IP adresser der anvendes
 • Log over aktivitet på tjenesten

Udover ovenstående påkrævede oplysninger, behandler vi også disse oplysninger HVIS du vælger at oplyse dem. Det er altså friviligt at udfylde nedenstående:

 • Højde
 • Vægt
 • Kropsbygning
 • Partnerstatus
 • Hårfarve
 • Din egen beskrivelse af dig, samt hvad du søger. Herunder interesserer, hobbyer etc.
 • Dine billeder.
 • Beskeder der sendes til andre profiler
 • Mobilnummer
 • Navn HVIS du vælger at oplyse det til kundeservice.
 • Dine skriftlige henvendelser til kundeservice.

Automatiske afgørelser

Med vores match-algoritme vil vi foretage automatiske afgørelser af dine indtastede personoplysninger ved at evaluere dine personlige præferencer, interesser, livsvilkår samt geografiske position med henblik på at matche din profil med øvrige profiler på Royaldating.dk, således at du modtager relevante partnerforslag og kan finde den bedste partner for dig. Det medføre også, at din profil kan blive fremvist, når andre brugere benytter sig af vores match-algoritme.

Opbevaring af oplysninger

Vi sletter dine data, når der ikke længere er et formål med at gemme dem, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Lokation for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger på følgende lokationer:

 • dk’s kontor på Vandtårnsvej 62A 2860 Søborg

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Royaldating.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, som Royaldating.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.
Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, såfremt Royaldating.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Royaldating.dk kun opbevare de oplysninger, som Royaldating.dk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

af den behandling, som Royaldating.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Du har ret til at få begrænset Royaldating.dk's behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

 • Mens Royaldating.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Royaldating.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Royaldating.dk har færdigbehandlet din indsigelse.
 • dk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatane begrænses.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.